torsdag den 31. maj 2012

Razor Ramon (VHS)

Razor Ramon Oozing Machismo...(No documentary)

Razor Ramon Vs. Bam Bam Bigelow

Highlights from 20-Man Battle Royal (Raw)

Razor Ramon Vs. Rick Martel (Raw)

Razor Ramon Vs. Crush

Razor Ramon Vs. Adam Bomb

Ladder Match- Razor Ramon Vs. Shawn Michaels (Wrestlemania 10)

Razor Ramon Vs. I.R.S. (Royal Rumble 1994)

Razor Ramon Vs. Jeff Jarrett (Raw)

Razor Ramon Vs. Yokozuna

Ingen kommentarer: