mandag den 2. august 2010

NOAH 2010

NOAH SP 6/6/2010 "Navigation With Breeze - VQ - EX

Akira Taue and Genba Hirayanagi vs. Masao Inoue and Jason Jones

Taiji Ishimori and Ricky Marvin vs. Takuma Sano and Kento Miyahara

Mohammed Yone vs. Bobby Fish

Jun Akiyama and Yoshinari Ogawa vs. Tamon Honda and Yoshinobu Kanemaru

Yoshihiro Takayama, Akitoshi Saito and Yutaka Yoshie vs. Kensuke Sasaki, Takeshi Morishima and Takashi Okita

GHC Jr. #1 Contender Match- Naomichi Marufuji vs. KENTA

GHC Tag Team Title Match- Bison Smith and Keith Walker vs. Takashi Suguira and Shuhei Taniguchi

Ingen kommentarer: